Theo quy định đối với nhà đầu tư nhập cư EB-5, nhà đầu tư được phép đầu tư trước một phần tại thời điểm nộp Đơn I-526 và Đơn I-526E (Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư) và thực hiện khoản đầu tư còn lại vào một ngày sau đó. Điều này đã được xác nhận trong sổ Hướng dẫn chính sách của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) ít nhất là liên quan đến việc sử dụng kỳ phiếu liên kết với đầu tư một phần.

Theo các quy định quản lý đầu tư EB-5 tại 8 CFR § 204.6 “Đơn yêu cầu cho người nhập cư tạo việc làm”, điều khoản “tích cực trong quá trình đầu tư” xuất hiện 7 lần.

(j) Bằng chứng ban đầu đi kèm hồ sơ

(2) Để chứng minh rằng người nộp đơn đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư số vốn cần thiết, hồ sơ phải kèm theo bằng chứng cho thấy người nộp đơn đã chấp nhận rủi ro để đặt cọc số vốn cần thiết nhằm mục đích sinh lời từ vốn. Những bằng chứng chỉ cho thấy ý định đầu tư hoặc những thỏa thuận đầu tư tiềm năng không kèm theo cam kết đầu tư ở thời điểm hiện tại – sẽ không đủ để chứng minh rằng người nộp đơn đang tích cực trong quá trình đầu tư. Người nộp đơn phải cho thấy cam kết thực tế về số vốn được yêu cầu. Bằng chứng đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

(v) Bằng chứng về bất kỳ hợp đồng vay hoặc thế chấp, kỳ phiếu, hợp đồng bảo đảm hoặc bằng chứng khác về việc vay nợ được bảo đảm bằng tài sản của người nộp đơn và người nộp đơn phải chịu trách nhiệm cá nhân và chủ yếu, không phải là của doanh nghiệp thương mại mới.

Nếu hồ sơ xin nhập cư I-526 và Đơn I-526E (Đơn xin nhập cư của nhà đầu tư) (“Hồ sơ”) bao gồm một kỳ phiếu, nó nên được phát hành vì lợi ích của Doanh nghiệp Thương mại Mới (“NCE”) mà nhà đầu tư đang đầu tư vào và bảo đảm với số vốn hoặc tài sản được cầm cố cho khoản đầu tư và cho phép NCE thu giữ hoặc lấy vốn.

Sổ tay Chính sách USCIS cung cấp hướng dẫn về các thủ tục và cách sử dụng kỳ phiếu tại Tập 6 – Người nhập cư, Phần G – Nhà đầu tư, Chương 2 – Yêu cầu về tính đủ điều kiện:

“A. Vốn đầu tư

 Kỳ phiếu

Vốn có thể bao gồm lời hứa thanh toán của nhà đầu tư nhập cư (kỳ phiếu), miễn là nhà đầu tư nhập cư phải chịu trách nhiệm cá nhân và chủ yếu đối với khoản nợ kỳ phiếu và tài sản của họ đủ để đảm bảo cho khoản nợ. Mọi quyền lợi bảo đảm phải được hoàn thiện trong phạm vi được quy định bởi cơ quan tài phán nơi có tài sản đó. Hơn nữa, các tài sản đảm bảo cho kỳ phiếu:

  • Không được bao gồm tài sản của công ty mà người nhập cư đang đầu tư;
  • Phải được xác định cụ thể là bảo đảm kỳ phiếu; và
  • Phải hoàn toàn được thu giữ bởi người phát hành phiếu ở Hoa Kỳ.

Giá trị thị trường hợp lý của kỳ phiếu phụ thuộc vào giá trị hiện tại của nó, không phải giá trị tại những thời điểm khác nhau. Ngoài ra, để đủ điều kiện được công nhận là vốn, gần như tất cả số tiền đến hạn theo kỳ phiếu phải được thanh toán trong vòng 2 năm, không có quy định về gia hạn.”

Trong số ba yêu cầu trọng tâm ở trên, yêu cầu thứ ba sẽ là thách thức khó đáp ứng nhất đối với nhà đầu tư và NCE. Nhiều khả năng là vốn của nhà đầu tư không nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ, tạo ra thử thách cho NCE trong việc hoàn thiện lợi ích bảo đảm mà NCE có thể thực thi ở nước ngoài.

Ngoài ra, có thể lập luận rằng những quy định cho phép nhà đầu tư “tích cực trong quá trình đầu tư” không có yêu cầu rõ ràng về kỳ phiếu, và phần quy định bổ sung cho thấy điều này được chấp nhận.

Theo điều khoản (j)(2)(iv):

“Bằng chứng về các khoản tiền được chuyển nhượng hoặc có cam kết được chuyển cho doanh nghiệp thương mại mới để đổi lấy cổ phần của cổ phiếu (biểu quyết hoặc không tán thành, phổ biến hoặc ưu đãi). Cổ phiếu đó có thể không bao gồm các điều khoản yêu cầu doanh nghiệp thương mại mới mua lại theo yêu cầu của chủ sở hữu;”

Điều này chỉ ra rõ ràng rằng tiền (vốn) vẫn có thể được cam kết chuyển và tất cả vốn không bắt buộc phải được chuyển vào thời điểm nhà đầu tư nộp Đơn I-526. Điều này được củng cố bởi những nhận xét từ Chánh văn phòng Chương trình Nhà đầu tư USCIS khi đó là Sarah Kendall tại Diễn đàn Ngành IIUSA EB-5 2019:

“Đương đơn phải thể hiện cam kết thực tế về số vốn cần thiết và không cần phải đầu tư toàn bộ trước ngày quy định mới có hiệu lực, nhưng có thể tiếp tục tích cực trong quá trình đầu tư số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết theo quy tắc hiện hành.”

Sau đó, Giám đốc Kendall đưa ra một ví dụ và kết luận: “Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư phải đủ điều kiện tại thời điểm nộp đơn và việc không xác định được cũng như không cam kết được toàn bộ số vốn tại thời điểm nộp hồ sơ sẽ khiến nhà đầu tư không đủ điều kiện nộp đơn theo như những yêu cầu hiện hành.” Những nhận định này hướng đến đề xuất tăng số tiền đầu tư tối thiểu đang chờ được áp dụng theo “Quy tắc hiện đại hóa chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5” vào ngày 19 tháng 11 năm 2019.

Những gì USCIS coi là “vốn cam kết” có thể được tranh luận. Một nhà đầu tư chọn phương án đầu tư một phần tại thời điểm nộp Đơn nên dự liệu rằng nếu không có kỳ phiếu, USCIS sẽ đưa ra yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng tại thời điểm xem xét hồ sơ của nhà đầu tư và yêu cầu bằng chứng về việc “cam kết”, khi đó nhà đầu tư sẽ cần phải chuẩn bị chuyển phần vốn còn lại trong khoảng thời gian được yêu cầu.

Nếu quý khách có câu hỏi về chương trình nhà đầu tư định cư EB-5 hoặc phương án đầu tư một phần, hãy liên hệ với chúng tôi qua info@enterlinepartners.com và trao đổi trực tiếp với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2022. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.