• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

USCIS đưa ra Lưu ý về việc Thanh toán Phí kết hợp Đơn I-526 và Đơn I-485 cho hồ sơ EB-5

2022-08-08T14:09:05+07:00Tháng Tám 8th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , |

USCIS đã đăng Thông báo về việc thanh toán [...]

USCIS phát hành mẫu đơn mới dành cho chương trình nhà đầu tư nhập cư

2022-07-15T14:45:51+07:00Tháng Bảy 15th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Tôi có thể nộp đơn xin thị thực du lịch/du học để nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong lúc đang chờ hồ sơ xin thị thực nhập cư được xử lý không?

2022-06-30T08:15:55+07:00Tháng Sáu 30th, 2022|Categories: Visa Không Nhập cư, Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Thị thực không định cư dành cho những người [...]

David Enterline Phát biểu tại Hội thảo EB-5 ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào tháng 4

2022-05-06T08:29:25+07:00Tháng Năm 6th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , |

Việt Nam mở cửa kinh doanh! “Thật tuyệt khi [...]

Enterline một lần nữa được chấp thuận xử lý nhanh đối với Đơn I-526

2022-05-05T15:58:01+07:00Tháng Năm 5th, 2022|Categories: Uncategorized, Visa Nhập cư|Tags: , |

Giám đốc Công ty TNHH Enterline & Partners, Luật [...]

Bộ Ngoại giao thông báo Tiếp tục Xử lý Thị thực EB-5 được Liên kết với Chương trình Trung tâm Vùng

2022-04-26T10:32:50+07:00Tháng Tư 26th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, Bộ Ngoại [...]

USCIS đăng Thông báo về việc Xử lý hồ sơ nhập cư thông qua Chương Trình Trung Tâm Vùng EB-5

2022-05-02T16:05:42+07:00Tháng Tư 15th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Tin mừng cho các nhà đầu tư EB-5 đang đợi Chương Trình Trung Tâm Vùng được ủy quyền trở lại

2022-03-26T11:09:20+07:00Tháng Ba 26th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , |

Đạo luật về tính liêm chính và cải cách [...]