• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

Luật sư Enterline Bắt Đầu Nộp Đơn I-526E Và Bước Vào Kỷ Nguyên Mới Của Chương Trình Nhà Đầu Tư Nhập Cư EB-5

2022-09-15T08:30:51+07:00Tháng Chín 13th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , |

Ngày 8 tháng 9 năm 2022 bắt đầu một [...]

USCIS đưa ra Lưu ý về việc Thanh toán Phí kết hợp Đơn I-526 và Đơn I-485 cho hồ sơ EB-5

2022-08-08T14:09:05+07:00Tháng Tám 8th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , , |

USCIS đã đăng Thông báo về việc thanh toán [...]

USCIS phát hành mẫu đơn mới dành cho chương trình nhà đầu tư nhập cư

2022-07-15T14:45:51+07:00Tháng Bảy 15th, 2022|Categories: Visa Nhập cư|Tags: , , , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]