Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) một lần nữa nới lỏng thời gian phản hồi cho các cơ quan đã công bố vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, để hỗ trợ những đương đơn và những người bảo lãnh đang phản hồi những yêu cầu của các cơ quan này.

  • Yêu cầu Bằng chứng;
  • Tiếp tục Yêu cầu Bằng chứng (N-14);
  • Thông báo Ý định Từ chối;
  • Thông báo Ý định Thu hồi;
  • Thông báo Ý định Hủy bỏ;
  • Thông báo Ý định Chấm dứt các Trung tâm vùng;
  • Kiến nghị Mở lại N-400 Căn cứ theo khoản 8 CFR 335.5, Biên nhận Thông tin Khiếm phạm Sau khi Cấp;
  • Mẫu Đơn I-290B, Thông báo Kháng cáo hoặc Hành động; và
  • Mẫu Đơn N-336, Yêu cầu Điều trần về Quyết định trong Thủ tục Nhập tịch (Theo Mục 336 của INA).

Việc gia hạn thời gian này áp dụng cho các tài liệu trên nếu bản Yêu cầu, Thông báo hoặc Quyết định được cấp từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. USCIS sẽ xem xét phản hồi đối với những Yêu cầu và Thông báo nhận được trong vòng 60 ngày theo lịch sau ngày đến hạn được trích dẫn trong Yêu cầu hoặc Thông báo trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về thời hạn trả lời bất kỳ yêu cầu nào trong số những yêu cầu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua info@enterlinepartners.com và trao đổi với luật sư nhập cư Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Manila và Đài Bắc.

CT TNHH ENTERLINE & PARTNERS

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 601, Tầng 6, Saigon Tower
29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 933 301 488

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline & Partners – Dịch vụ Thị thực và Định cư Hoa Kỳ

Website: http://enterlinepartners.com

Văn phòng Manila, Philippines

Tầng 37 Tòa nhà LKG
Số 6801 Đại lộ Ayala
Thành phố Makati, Philippines 1226

Điện thoại: +632 5310 1491

Email: info@enterlinepartners.com

Facebook: Enterline and Partners Philippines

Website: https://enterlinepartners.com/language/en/welcome/

Quyền tác giả 2021. Bài viết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Nội dung của bài viết sẽ có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Các quan điểm được bộc lộ trong bài chi là của riêng Enterline & Partners.