Vào thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2019 vừa qua, “Quy tắc hiện đại hóa chương trình đầu tư nhập cư EB-5” đã đi vào hiệu lực sau 120 ngày kể từ khi được công bố. Quy tắc này đã làm thay đổi quy định về Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 như chúng tôi đã nói tới trước đây (Quy định EB-5 thay đổi: Nâng mức đầu tư tối thiểu lên $900,000). Những thay đổi quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư chính là việc tăng mức đầu tư tối thiểu lên thành 1,8 triệu đô la Mỹ, hoặc 900.000 đô la Mỹ nếu nằm trong Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu (Targeted Employment Area, viết tắt là “TEA”), bao gồm cách thức mới giúp xác định các khu vực có đủ điều kiện để trở thành Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu.

Thay đổi về khu vực đã loại bỏ phần lớn các dự án EB-5 không có đủ điều kiện trở thành Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu. Sẽ có rất ít nhà đầu tư đang muốn trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ thông qua thị thực EB-5 lựa chọn mức đầu tư 1,8 triệu đô la Mỹ khi họ có thể chọn mức thấp hơn là 900.000 đô.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về loại thị thực nhập cư cho nhà đầu tư ngoại quốc EB-5.

ENTERLINE & PARTNERS CONSULTING
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà IBC, số 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0933 301 488