• English
  • Tiếng Việt
  • 中文

USCIS nới lỏng thời gian phản hồi các yêu cầu cho các bên liên quan

2020-09-20T11:02:53+07:00Tháng Chín 20th, 2020|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ|Tags: , , |

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) [...]

Tòa án liên bang Hoa Kỳ cho phép tiếp tục thực hiện lại các quy định cấm nhập cảnh vì là Gánh nặng Xã hội

2020-10-07T17:38:53+07:00Tháng Chín 12th, 2020|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, COVID-19|Tags: , |

Tại phiên toà diễn ra lần thứ hai của [...]

Cập nhật về khả năng cấp thị thực cho công dân Hong Kong do ảnh hưởng từ Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống

2020-09-12T10:57:35+07:00Tháng Chín 12th, 2020|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|Tags: , |

Từ thời điểm Sắc Lệnh Hành pháp được ban [...]

Hạ viện Hoa Kỳ giới thiệu điều luật mới nhằm gia tăng số lượng thị thực nhập cư được cấp cho bác sĩ và y tá người nước ngoài

2020-05-15T07:04:07+07:00Tháng Năm 15th, 2020|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ, COVID-19, DOS, Virus Corona, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Hạ viện Hoa Kỳ đã đưa ra điều luật đồng [...]

Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ từ chối đơn đệ trình TRO chống lại lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump với mục đích bảo vệ trẻ em

2020-05-14T06:07:13+07:00Tháng Năm 14th, 2020|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, Di trú, EO, Sắc lệnh Hành pháp, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Một Thẩm phán của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ [...]

Thượng viện Hoa Kỳ giới thiệu điều luật mới nhằm gia tăng số lượng thị thực nhập cư được cấp cho bác sĩ và y tá người nước ngoài

2020-05-06T14:48:46+07:00Tháng Năm 6th, 2020|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, COVID-19, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Virus Corona, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Một điều luật mới đã được đưa ra tại Thượng [...]

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thông qua quy định về Gánh nặng Xã hội

2020-04-14T10:50:57+07:00Tháng Một 30th, 2020|Categories: Bảng câu hỏi về Gánh nặng Xã hội DS-5540, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, Đài Bắc, Gánh nặng Xã hội, Manila, TP. Hồ Chí Minh, Trump, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra phán [...]

Mẫu đơn I-864 Bảo Trợ Tài Chính là gì?

2020-04-14T15:04:55+07:00Tháng Tám 9th, 2019|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, Công dân Hoa Kỳ, Đơn I-864, Đơn I-864 Bảo trợ Tài chánh của USCIS, Lời khai của Người bảo trợ, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, USCIS, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư, Vợ/Chồng người Mỹ|

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ [...]

Cơ quan an ninh nội địa đề xuất xác định “gánh nặng xã hội” dành cho mục đích định cư

2020-04-21T14:50:45+07:00Tháng Chín 25th, 2018|Categories: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính sách Nhập cư, DHS, Di trú, Gánh nặng Xã hội, Nhập cư, Visa, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) gần [...]

Trung tâm khu vực và nhà đầu tư EB-5 nộp đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ để thách thức chính sách phân bổ thị thực

2020-04-15T17:43:09+07:00Tháng Bảy 31st, 2018|Categories: Chính phủ Hoa Kỳ, EB-5, Sở Nhập tịch và Di trú, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Trung Quốc, USCIS, Visa, Visa Đầu tư Nhập cư EB-5, Visa EB-5, Visa Hoa Kỳ, Visa Nhập cư|

Trung tâm vùng EB-5 và các Nhà đầu tư nộp [...]